สาขาวิชาการศึกาาปฐมวัย  ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเล่านิทานตามโรงเรียนให้แก่น้องๆตามโรงเรียน

โดยใช้เวลาออกเล่านิทานทั้งหมด 3 สัปดาห์

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 07:40 น. )